2020-01-29

Zadania

Przedmiotem działalności jednostki jest:

 1. Propagowanie kultury fizycznej i zdrowego trybu życia w zakresie rekreacji ruchowej.
 2. Utrzymanie terenów rekreacyjnych, obiektów i urządzeń sportowych oraz prowadzenie działalności eksploatacyjnej i remontowej w obiektach sportowo – rekreacyjnych będących w administracji Ośrodka.
 3. Udostępnianie obiektów stanowiących bazę sportową i rekreacyjną na rzecz:
  • klubów i stowarzyszeń sportowych,
  • instytucji kultury fizycznej,
  • innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na zasadach finansowych ustalonych przez Prezydenta Miasta Katowice.
 4. Organizowanie imprez w zakresie:
  • czynnego wypoczynku,
  • masowych imprez sportowych i rekreacyjnych.
 5. Świadczenie usług w zakresie turystyki.
 6. Opiniowanie projektów i wnioskowanie propozycji w zakresie inwestycji i remontów miejskich obiektów sportowych i rekreacyjnych. 

 

 

 

Programy miejskie realizowane w obiektach MOSiR Katowice

 

LODOWISKA

"Babcia dziadek i ja w Katowicach"
"Nas troje i więcej"
"Aktywni seniorzy"

 Lodowisko Jantor
ul. Nałkowskiej 11
40-425 Katowice

Lodowisko Spodek
Al. Korfantego 35
40-005 Katowice

 

BASENY

"Babcia dziadek i ja w Katowicach"
"Nas troje i więcej"
"Aktywni seniorzy"

 ORW Rolna
ul. Nasypowa 65
40-551 Katowice

ORW Bugla
ul. Żeliwna 26d
40-599 Katowice

 

SIŁOWNIE

"Nas troje i więcej"
"Aktywni seniorzy"

Sala Gimnastyczna Spodek
Al. Korfantego 35
40-005 Katowice
Hala Sportowa Józefowska
ul. Józefowska 40
40-144 Katowice

 OS Hetman
ul. Siwka 2
40-306 Katowice

OS Kolejarz
ul. Alfreda 1
40-152 Katowice

OS Słowian
ul. 1 Maja 99
40-235 Katowice

OS Szopienice
ul. 11 Listopada 16

40-387 Katowice

 ORW Rolna
ul. Nasypowa 65
40-551 Katowice

ORW Zadole
ul. Wczasowa 8
40-694 Katowice

 

KORTY TENISOWE

"Nas troje i więcej"
"Aktywni seniorzy"

OS Hetman
ul. Siwka 2
40-306 Katowice

OS Słowian
ul. 1 Maja 99
40-235 Katowice

ORW Zadole
ul. Wczasowa 8
40-694 Katowice

Ośrodek Sportowy Podlesianka
ul. Sołtysia 25
40-748 Katowice

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się